Гледка от Национален студентски дом

Полезни връзки

 
 

  Български студентски съюз

  Българският студентски съюз (БСС) е национална студентска организация, учредена на 1 декември 1990 г. и обединяваща студенти от всички български университети и колежи за отстояване на академичните и социални права на студентите. От 1991 г. нейният централен офис се намира в сградата на пл. "Народно събрание" № 0.

  Днес БСС организира и поддържа два публични центъра в сградата на Националния студентски дом - Национален център за социални проекти и Кабинет за работа със студенти в неравностойно положение.

  Веднага след създаването си БСС става основен партньор на университетските ръководства, президентската институция, Министерството на образованието и науката, Комисията за образование и наука на Народното събрание, Държавната агенция за младежта и спорта, местните власти и др.

  От 1993 г. БСС е асоцииран, а от 1995 г. е пълноправен член на Федерацията на националните студентски съюзи от Европа - ESIB. От месец март 2000 г. БСС е пълноправен член на Международния студентски съюз (МСС) и има представител в Изпълнителния комитет.

  БСС е единствената студентска организация, учредител на Националния младежки съвет на България.

  В момента БСС има представители в академичните съвети и комисиите по социално-битовите въпроси на студентите във всички университети в България.

  От учредяването си до днес БСС реализира ежегодно редица проекти и инициативи в областта на висшето образование, решаването на социалните проблеми на студентите, свободното време, професионалната реализация и др., като:

  - съдействие за намиране на първо работно място и издаване на справочник с най-добрите абсолвенти от техническите и технологичните университети, съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи;

  - постоянно действащи приемни в академичните градове на студентите по проблемите на социалните и академични интереси на студентите, съвместно с Държавната агенция за младежта и спорта;

  - създаване на Национален център за социални проекти, със съдействието на Национален студентски дом към МОН;

  - създаване на Кабинет за работа със студенти в неравностойно положение, със съдействието на Национален студентски дом към МОН и на Комисията по младежта, спорта и децата на Столичния общински съвет;

  - Национална кампания за популяризиране на програма Socrates и възможностите й за академичен обмен;

  - професионални програми и стажове на студенти в страните от ЕС, Великобритания и САЩ;

  - организиране и подпомагане на редица семинари, обучения, теоритични конференции и др.

  За кoнтакти: тел. (02) 987 85 66; факс (02) 987 74 77;

  е-mail: ubs_bulgaria@yahoo.com

   

 
 
© Национален студентски дом