Гледка от Национален студентски дом

Националният студентски дом е разположен в София на пл. "Народно събрание" №10 - в сърцето на българската столица, сред сградите на Народното събрание, на Софийския университет "Св. Климент Охридски", на Българската академия на науките и Храм-паметника "Александър Невски".
Намира се на площада, в центъра на който е паметникът на Цар Освободител.
Сградата на Студентския дом е издигната през 1933 г.
Днес в Националния студентски дом функционират публични центрове, предоставящи различни видове услуги, има просторни зали за репетиции и публични изяви на студенти, художествена галерия , интернет-център и др.
Предлагат услуги и извършват дейности популярните творчески формации и професионални организации - Академичен фолклорен ансамбъл, Академичен хор "Ангел Манолов", Регионален център на Балканите за студентски театър, Студентско общество за компютърно изкуство, Национална асоциация на студентите-икономисти, Български студентски съюз, Национална студентска конфедерация, Национален научен експедиционен клуб "ЮНЕСКО" и др.

Профил на купувача
Обява за търг за наем на рекламни пана
Резултати от търг за наем на помещения откъм ул. "Аксаков"
Резултати от търг за наем на станция
Резултати от процедура за обществена поръчка на услуга - охрана

Декларации по ЗПУКИ
Росица Пенева
Десислава Петрова

Политика по качеството
Декларация на ръководството
Сертификат по ISO 9001:2015
© Национален студентски дом